VENE KIRIKURAAMATUID VENE MUUSEUMI KOGUDEST

Iga rahva kultuur on tihedalt seotud uskumustega, nii on ka vene kultuuri olemust raske kirjeldada ilma õigeusu pärandit tutvustamata. Oma kogude täiendamisel on Vene muuseum seda alati meeles pidanud.
Täna välja pandud raamatud on vaid väike osa rohekm kui 100-st raamatust, mis on pärit Võru Suurkannataja Ekaterina Kirikust. Kogu vanimad eksemplarid on pärti 16. sajandist, praegu on väljapandud kirikuraamatud 17.- 19. sajandini.


Võru Ekateriina kirikut hakati ehitama keisrinna Katariina II korraldusel 1793. aastal, sisse õnnistati see 6. novembril 1804. aastal. Nagu aastaarvud selgelt näitavad, pärinevad pea kõik raamatud 16.-18. sajandini, mis olid kasutusel Võru kirikus , kiriku ehitamisele eelnenud perioodist ning pidid olema kasutusel enne seda teistes pühakodades.


20. sajandi keskel toimunud II maailmasõda ning sellele järgnenud nõukogude võimu kindlustumine Eesti aladel tõid kaasa suure ohu kirikute varadele. 1949. aastal võõrandati Võru Ekateriina kiriku maa koos sellele külvatud rukkiga ning ohtu sattusid ka muud varad. Suur osa kirikute vallasvarast sattus eraiisikute kätte kas kogudesse või lihtsalt hoiule paremaid aegu ootama.Sama juhtus ka Võru Ekateriina kiriku raamatutega, mille Vene muuseum ostis eraisiku käest aastal 2004 , olles eelnevalt kirikuga nõu pidanud.Dokumendid:
Jumalateenistuste juhiste raamat
MINEA september-veebruar
Johannes Kuldsuu
Kirikulaulu reeglite raamat
MINEA üldine
Kirikuseaduste kogu
MINEA juuni
AABITS
Kiriku sisseõnnistamise reeglite raamat

Comments are closed.