Разные документы

Kaubamärgi Certificate

Kaubamargi kasutamise lopetamise nõue SA-le

Ringkonna-otsus

L-Koidula_23_korraldus

Koostööprogramm 2009-2011

Tallinna linna ja MTÜ Vene Muuseum vahel kokkuleppe

Reformierakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsusliidu programm aastateks 2007-2011

Rahvusvähemuste poliitika
Valitsusliidu rahvusvähemuste poliitika lähtub tõdemusest, et Eesti on kõigi kodanike riik. Valitsusliidu rahvusvähemuste poliitika eesmärk on tagada kõigile inimestele, olenemata rahvusest, võrdsed võimalused edukaks toimetulekuks, arenguks ja heaoluks.
Valitsusliit kutsub üles Eestis alalist elamisluba omavaid isikuid, kes soovivad siduda oma elu Eesti Vabariigiga – koos vastavate õiguste ja kohustustega – otsustama Eesti Vabariigi kodakondsuse kasuks.
Valitsusliit peab Eestis elavate rahvusvähemuste eduka toimetuleku eelduseks kolme põhisammast:
· hea eesti keele oskus;
· rahvusvähemuste kultuurilise identiteedi ja emakeele säilitamine;
· juurdepääs kvaliteetsele haridusele ja informatsioonile.
Nende eesmärkide saavutamiseks valitsusliit:

7) toetab Vene Muuseumi tegevust;

Comments are closed.